Privacy

De verantwoordelijke verwerker is:

Louverdrape / Lecluyse NV

BE 0420.881.812

Staatsbaan 32

8610 Kortemark

Tel: 51 57 56 93
contact@lecluyse.be

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25/08/2018)

1. Verwerking van de persoonsgegevens

Via deze website worden de volgende gegevens verwerkt op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft:

Bedrijfsnaam
Naam + voornaam
adresgegevens
e-mailadres
telefoonnummer
btw nummer
wachtwoord
ip-adres

De uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door het voorziene vakje aan te vinken. Uw toestemming is niet verbonden aan enige voorwaarde en kan op elk ogenblik worden ingetrokken door middel van een e-mail naar contact@lecluyse.be

2. Doeleinden

De verwerking van de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven heeft tot doel:

u feedback te bezorgen op een specifieke vraag die u via ons contactformulier op de website stelde.
u, als eventueel potentiële dealer, de nodige gevraagde informatie te bezorgen.
u, als bestaande klant,

gevraagde offertes te bezorgen,
uw bestellingen te laten opvolgen,
prijslijsten en productinformatie te laten raadplegen

u in te lichten over nieuwe producten, diensten en promoties.
en/of u een nieuwsbrief te verzenden.

3. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 2 uit te voeren.

De verantwoordelijke verwerker, samen met de verwerkers, garanderen dat deze gegevens enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt zullen worden. De gegevens van de verwerkers worden op het eerste verzoek aan de betrokkene bezorgd. Stuur een e-mail naar contact@lecluyse.be indien u dit wenst.

4. Bewaring

De gegevens worden bewaard gedurende een onbeperkte periode.

LECLUYSE NV streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar producten en/of promoties.

LECLUYSE NV zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 5. LECLUYSE NV zal op gezette tijden verzoeken om de juistheid van uw gegevens te bevestigen.

5. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel u te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te verbeteren en/of over te dragen. Ook hebt u recht op beperking van de verwerking en kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden verwijderd worden.

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

7. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijk op het e-mailadres contact@lecluyse.be.

Daarnaast heeft de betrokken eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.  

Contact

Louverdrape - Lecluyse nv
Staatsbaan 32 - 8610 Kortemark
info@louverdrape.be
Tel.: +32(0)51 56 62 29
Fax: +32(0)51 57 56 96
BE 0420 881 812